لیمو خارگی

هرکیلو 21,200 تومان

(23,000 تومان)

سیب گلاب

هرکیلو 14,950 تومان

(16,000 تومان)

گیلاس

هرکیلو 27,890 تومان

(29,260 تومان)

طالبی مارشال 2 کیلویی

هرعدد 8,700 تومان

(9,800 تومان)

انجیر

هرکیلو 18,600 تومان

(20,000 تومان)

توت فرنگی

هرکیلو 34,850 تومان

(36,000 تومان)

لیمو ترش

هرکیلو 12,500 تومان

(14,000 تومان)

پرتقال

هرکیلو 8,950 تومان

(9,500 تومان)

هندوانه 6/5 کیلویی

هرعدد 12,500 تومان

(13,000 تومان)

آووکادو 225 گرمی

هرعدد 12,950 تومان

(15,000 تومان)

خربزه مشهدی 2/5kg

هرعدد 11,950 تومان

(12,500 تومان)

انگور سیاه

هرکیلو 15,850 تومان

(16,500 تومان)

سیب سبز درجه 2

هرکیلو 15,000 تومان

(16,500 تومان)

گلابی

هرکیلو 27,000 تومان

(28,500 تومان)

هلو

هرکیلو 11,950 تومان

(13,000 تومان)

آلو سیاه درجه 1

هرکیلو 11,000 تومان

(11,620 تومان)

آلو زرد

هرکیلو 10,950 تومان

(12,000 تومان)

انبه پاکستانی (500 گرمی) درجه 2

هرعدد 12,300 تومان

(15,200 تومان)

هندوانه 9 کیلویی

هرعدد 15,500 تومان

(16,000 تومان)

رطب

هربسته 7,500 تومان

(8,000 تومان)

زردآلو

هرکیلو 11,950 تومان

(12,500 تومان)

شلیل

هرکیلو 14,350 تومان

(15,000 تومان)

آلبالو گیلاس

هرکیلو 14,650 تومان

(16,000 تومان)

انگور عسکری

هرکیلو 8,730 تومان

(9,820 تومان)

موز

هرکیلو 8,850 تومان

(9,750 تومان)

هلو انجیری

هرکیلو 15,350 تومان

(16,000 تومان)

خیار درختی

هرکیلو 4,950 تومان

(5,200 تومان)

پیاز قرمز

هركيلو 1,950 تومان

(2,000 تومان)

سیر

هرکیلو 8,500 تومان

(9,500 تومان)

ذرت

هرکیلو 4,650 تومان

(5,000 تومان)

پیاز سفید

هرکیلو 2,350 تومان

(2,500 تومان)

هویج

هرکیلو 2,890 تومان

(3,150 تومان)

دلمه سبز

هرکیلو 2,700 تومان

(2,850 تومان)

خیار محلی

هرکیلو 4,950 تومان

(5,200 تومان)

لوبیا سبز

هرکیلو 5,950 تومان

(6,500 تومان)

سیب زمینی

هرکیلو 2,230 تومان

(2,420 تومان)

گوجه گیلاسی

هربسته 5,000 تومان

(6,000 تومان)

فلفل دلمه رنگی

هرکیلو 11,950 تومان

(12,500 تومان)

کلم قمری

هرکیلو 1,700 تومان

(1,800 تومان)

بادمجان دلمه ای

هرکیلو 2,500 تومان

(2,700 تومان)

گوجه فرنگی

هرکیلو 3,700 تومان

(3,800 تومان)

قارچ 400gr

هربسته 8,500 تومان

(9,000 تومان)

بادمجان قلمی

هرکیلو 2,450 تومان

(2,800 تومان)

فلفل سبز (بسته 250 گرمی)

هربسته 2,750 تومان

(3,250 تومان)

بامیه (سایز مخلوط)

هرکیلو 8,350 تومان

(9,000 تومان)

کلم سفید

هرعدد 1,500 تومان

(1,600 تومان)

سینی مخصوص سالاد

هرعدد 9,500 تومان

(10,500 تومان)

کاهو

هرعدد 3,520 تومان

(4,100 تومان)

کاهو پیچ

هرعدد 5,950 تومان

(6,500 تومان)

کلم قرمز

هرعدد 2,000 تومان

(2,350 تومان)

کرفس

هرعدد 3,000 تومان

(3,500 تومان)